Over Spaanse Peper

Spaanse Peper maakt sinds 1996 eigentijdse theaterproducties op bijzondere en authentieke locaties voor een breed publiek, met als doel cultureel-theatrale producties en uitgaven te initiëren, die gebaseerd zijn op unieke locaties en persoonlijke verhalen. Het verhaal van de betrokkenen wordt vertaald naar een universele ervaring. Hiermee wil Spaanse Peper mensen ontvankelijk maken voor elkaar, voor hun geschiedenis en voor hun omgeving.

Was het uitgangspunt bij de voorstelling Manneneiland uit 2015  het aangrijpende verhaal van een dramatische periode in het leven van duizenden Betuwenaren, bij Doornik, verdronken dorp is dit een heftige dijkdoorbraak bij Doornik in 1799 waarbij veertien huizen verdwenen in het water.

Spaanse Peper wil een plek en mogelijkheden creëren voor samenwerking tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars, zowel professionals als amateurs in het kader van genoemde producties en uitgaven. Hiermee stimuleren we ook nieuwe verbindingen en uitvoeringsvormen.

Marianne Hermans is de artistiek en algemeen leider van Spaanse Peper. Zij is opgeleid als theaterdocent/regisseur. Na de theateropleiding ging ze naar Italië voor een verdieping en ontwikkeling in commedia dell’arte en komisch acteren. Hier ontstond haar fascinatie voor fysiek-beeldend en locatietheater. In 1996 richtte ze Spaanse Peper op. Per project worden er mensen gezocht die het artistieke team vormen.

Het bestuur van Spaanse Peper wordt gevormd door drie mensen. Voorzitter is Joy Brattinga; zij woont in Lent en is directeur van basisschool De Gelderse Hof in Lent.
Secretaris Joop Koopman (voorheen o.a. directeur dierenlabaratorium Radboud Universiteit Nijmegen) woont sinds 1974 in Bemmel en participeert actief in de inrichting van Park Lingezegen.
Penningmeester is Mariken de Jongh. Zij woont in Lent, is docent Nederlands en secretaris bij Stichting Vrouwe Udasingel in Lent. Deze drie bestuursleden dragen kunst en cultuur een warm hart toe en willen graag hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kunst, cultuur, ondernemerschap en culturele activiteiten in de gemeente Nijmegen en omgeving.